Mindre pakker skaber større
sikkerhed i hjemmet, når mængden af
smertestillende medicin på hylder
og i skabe falder.

Den 30. september trådte en ny lov i kraft. Den
betyder, at du fremover kun kan købe svage smertestillende
piller som Panodil i maks. 20 stk. pakker uden recept.
Mere end 15 års kamp var
ikke forgæves
Derfor får vi mindre pakker i Danmark

GSK og Panodil har kæmpet i over 15 år

GlaxoSmithKline (GSK), som markedsfører Panodil, har gennem mere end 15 år arbejdet aktivt for at øge sikkerheden i de danske hjem og reducere unges misbrug af smertestillende håndkøbsmedicin. Et af områderne har været pakningsbegrænsningerne, hvor GSK har arbejdet aktivt for at få de store pakker gjort receptpligtige. Derfor glæder GSK og Panodil sig over den nye lovgivning.

Små pakker skal mindske risikoen for misbrug

Færre store pakker med smertestillende medicin i de danske hjem skal mindske pillernes tilgængelighed og øge sikkerheden for forbrugerne. Et meget stort antal mennesker, bl.a. unge piger bliver hvert år indlagt efter en forgiftning med smertestillende piller. Det er håbet og målet, at de mindre pakker mindsker risikoen for misbrug og antallet af alvorlige forgiftninger med smertestillende håndkøbsmedicin.

Smertestillende piller i mindre pakker skal mindske forbruget

Forbruget af smertestillende håndkøbsmedicin er højt i Danmark. Til sammenligning er f.eks. forbruget af det smertestillende stof paracetamol 68 pct. større i Danmark end i Sverige. Udover at reducere alvorlige forgiftninger håber man derfor også, at de mindre pakker vil mindske det generelle forbrug af smertestillende piller.

Blisterpakkerne skal gøre det både nemt og svært

Den 20 stk. pakke, som langt de fleste forbrugere nu skal have i deres hjem, er en blisterpakke. Den skal gøre det nemmere for forbrugeren at følge med i, hvor mange piller, man egentlig har taget. Samtidig vil den forhåbentlig forhindre sårbare unge og andre at tage en overdosis i affekt, fordi det er mere besværligt at knappe piller ud af en blisterpakke end at hælde en håndfuld ud i hånden.
Det betyder lovændringen for dig

Maks. 20 stk. smertestillende piller uden recept

Fra den 30. september kunne du ikke længere få udleveret store pakker med 100 eller 300 stk. smertestillende piller uden recept. Fremover kan du kun købe pakker med maks. 20 stk. piller i håndkøb, mens du fortsat kun kan købe pakker med maks. 10 stk. i dagligvarehandlen.

Til dig, som er kroniker

Personer, der lider af kroniske smerter og som i forvejen får smertestillende medicin på recept, vil fortsat kunne købe de store pakker med smertestillende piller på op til 300 stk. Hvis du er kroniker, men ikke har en recept, skal du snakke med din læge.

Til dig, som ofte bruger smertestillende medicin

For de fleste mennesker vil pakker med 20 stk. smertestillende piller kunne række til flere måneder. Hvis du har et stort forbrug af smertestillende piller, og derfor ikke har nok i en pakke med 20 stk. bør du tale med din læge om det. Lægen vurderer muligheden for recept og tilskud i hvert enkelt tilfælde. Det kan samtidig være en god anledning til at tale med lægen om de bagvedliggende årsager til smerterne, da behandling af længerevarende smerter altid bør foregå i samråd med din læge.

Til dig, som sjældent bruger smertestillende medicin

Da pakker med 20 stk. smertestillende piller vil række til flere måneders forbrug, vil du ikke være berettiget til recept, og du vil skulle købe de små pakker fremover. Hvis dit behov ændrer sig, skal du tale med din læge om en evt. mulighed for recept. Det kan f.eks. være i forbindelse med en operation eller ulykke, hvor behovet for smertestillende piller er højere i en periode. Det er altid lægen, som afgør, hvem der kan få recept.
Eksperternes holdning
 • Læge

  Rikke L. Hedeland

 • Farmaceut

  Charlotte Dyerberg

 • Professor

  Merete Nordentoft

 • Vi ser forgiftninger hos børn og unge, så tidligt som ned til 10-11 års alderen. Børn og unge kigger i skabene og på køkkenbordet hjemme hos deres forældre, bedsteforældre etc., og tager det de finder. Lovændringen er derfor i høj grad rettet mod de voksne og skulle gerne betyde, at der ikke længere står store glas med smertestillende håndkøbsmedicin i hjemmene.

  Derudover skal de mindre blisterpakker gerne forhindre børn og unge i at tage store doser. Det er mere besværligt at knappe tabletter ud af en blister end hurtigt at hælde en håndfuld ud i hånden.
  Vi har talt med børn og unge, der fortæller, at de har mistet modet undervejs på grund af blisterpakkerne. Mindre tilgængelighed i hjemmene og mere besværlige pakker, er derfor rigtig positivt”

  Rikke Lindgaard Hedeland

  Læge og ph.d.-studerende, Pædiatrisk paracetamol-database, Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital
 • Jeg har det aldrig godt med at sælge store pakninger af smertestillende lægemidler i håndkøb, især ikke til unge. I sådanne situationer er det en stor hjælp for os på apoteket, at der indføres receptpligt på store pakninger. Lægerne bør være inde over forbruget af store mængder smertestillende medicin.

  Til de kunder, som undrer sig over de nye regler, fortæller vi, at den nye lov skal øge forbrugersikkerheden og begrænse de triste tilfælde, hvor især unge mennesker har misbrugt de smertestillende piller.
  Vi fortæller samtidig, at paracetamol er et sikkert lægemiddel – hvis man følger vejledningen på pakken og ikke tager for mange ad gangen. Vi kan derfor kun støtte op om indførslen af receptpligt på de store pakker med smertestillende medicin”

  Charlotte Dyerberg

  Farmaceut, faglig ansvarlig farmaceut på Lyngby Svane apotek
 • Det er uforståeligt, hvorfor der skulle gå så lang tid. Der har været gennemført en række tiltag som ikke har haft den store effekt for forbruget. Først da man fratog unge under 18 år muligheden for at købe svage smertestillende midler, kunne der ses et fald i antallet af forgiftninger blandt de unge”.

  Den selvmordsforebyggende indsats må dog ikke begrænses til at kun at begrænse muligheden for forgiftningstilfælde. Der er behov for mere hjælp til dem, der overvejer selvmord end den, der findes i dag.
  Heldigvis er der nu selvmordsforebyggende centre i alle regioner, og det er et godt initiativ. Ligesom reglen om maks. 20 stk. smertestillende tabletter i pakningen er et positivt skridt i den rigtige retning”

  Merete Nordentoft

  Professor i psykiatri ved Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital

Mød tre kvinder
der vil forebygge
forgiftninger

Professoren, psykologen og pigen har hver deres
historie at fortælle
Mød Freja, som forsøgte at tage sit eget liv med
smertestillende piller, Anna Bjerre, der hver dag
møder ulykkelige unge piger, som er kede af at leve
og Merete Nordentoft, der i over 20 år har arbejdet
med forebyggelse af selvmordsforsøg.
Del på facebook
 • Frejas historie
  Freja er 29 år,
  studerende og aktiv på livslinjen.dk
 • Annas møde med de unge piger
  Anna Bjerre er
  psykolog og daglig
  leder af GirlTalk.dk
 • Merete forsker i selvmordsforebyggelse
  Merete Nordentoft er
  professor i psykiatri ved
  Københavns Universitet
 • Sammendrag
  Mød de tre kvinder samlet.
Vil du vide mere